Idea, misja i cele witryny miserere.pl

 1. Nasza idea

  Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.

  św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)

  Witryna miserere.pl jest przyznaniem się do swojej marności i grzeszności oraz wołaniem do Boga o litość i zmiłowanie się nad nami. Jest również wołaniem o przebaczenie i miłosierdzie dla całego naszego narodu polskiego, który dzięki Bożej interwencji został wybawiony z jarzma niewoli, a który po odzyskaniu wolności odrzucił prawo Boże i bezcześci wartości ustanowione przez Wszechmogącego.
  Jeszcze nie tak dawno prosiliśmy Boga o wyzwolenie z komunistycznego ucisku i wspólnie z obecnymi przywódcami narodu modliliśmy się w Kościołach i zakładach pracy w tej intencji. Ci sami ludzie, którzy obiecywali Bogu miłość i wierność i zawierzali Jego opiece naszą ojczyznę, dzisiaj piastując wysokie stanowiska wyrzekają się Bożego Prawa.
  Bierzemy zły przykład z narodów, które wyparły się Boga, zniszczyły Kościół i w imię źle pojmowanej wolności i demokracji zamieniły cywilizację miłości w cywilizację śmierci.
  Pieniądze, sława, władza, chęć posiadania, swoboda obyczajowa, bycie na topie - te wartości dzisiejszy świat stawia na pierwszym miejscu i je promuje. Coraz częściej taką hierarchię wartości stosujemy w naszym życiu. A gdzie miłość, dobroć, życzliwość, rodzina, pomoc bliźniemu? A no przeważnie tam, gdzie służy do osiągnięcia nadrzędnego celu wybicia się ponad innych. I nikt nie dopuszcza do siebie myśli, że wszystkie te "topowe" wartości są przemijające i co gorsze - zgubne. W drodze do sukcesu przestają się liczyć wartości ludzkie. I już nawet w niepowodzeniu, w nieszczęściu, w chorobie nie ma miejsca dla Boga. Coraz częściej daje się słyszeć: "gdzie jest ten Bóg, cóż to za Bóg, który pozwala na nasze cierpienie!".

  Czy to znaczy, że nie można być bogatym, sławnym, piastować wysokiego stanowiska? Czy to grzech? Nie, to znaczy, że w drodze do osiągnięcia określonego celu nie należy posuwać się do nieprawości. Trzeba być bezwzględnie uczciwym w stosunku do drugiego człowieka, konkurencyjnej firmy czy państwa i to niezależnie od tego, jak zachowuje się druga strona. Na pierwszym miejscu zawsze musi być dobro drugiego człowieka, miłość i szacunek do niego. Rzeczywiście, czasami trudno pogodzić zawodowe ambicje ze sprawami osobistymi. Niejednokrotnie postawa miłości do bliźniego opóźnia osiągnięcie wymarzonego życiowego celu, a czasami pomimo popartych modlitwą starań zupełnie krzyżuje nasze plany i nie pozwala na ich realizację. Jeśli jednak tak się stanie, oznacza to, że Pan Bóg miał wobec nas inne plany. Postępując uczciwie, zgodnie z bożymi przykazaniami mamy pewność, że tak miało być, że taka była Wola Boża.

  Taka postawa zawierzenia się Bogu we wszystkich sferach życia owocuje Jego opieką, miłością i miłosierdziem. Otwierając się na działanie Pana Boga zapewniamy sobie kierownictwo Jego syna Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi i pozwalamy na realizację Bożego planu wobec nas.

 2. Nasza misja

  Działalność grupy miserere, jest m.in. reakcją na postępujące w szybkim tempie zeświecczenie społeczeństwa, a nawet niechęć do Kościoła, stanu duchownego i katolików. Jest również odpowiedzią na apel Przenajświętszej Maryi Panny w Fatimie przestrzegający przed narastającą demoralizacją społeczeństwa, drastycznym spadkiem ilości wiernych i poważnymi problemami wewnątrz Kościoła. Naszym zadaniem jest dotrzeć do osób, które nie uczestniczą w życiu Kościoła i nie są świadome kluczowej dla ich przyszłości zbawczej roli jaką pełni w stosunku do nich Wiara w Boga Wszechmogącego. A wszystko po to, aby poprzez miłość do Boga obudzić w nas miłość do bliźniego, abyśmy nie patrzyli na drugiego człowieka przez pryzmat korzyści materialnych, z zazdrością, czy z zawiścią, ale widzieli w nim to, co dobre, abyśmy zauważali, że potrzebuje pomocy, miłego gestu, dobrego słowa, uśmiechu. Abyśmy zrozumieli, że to co materialne przemija, a co duchowe, choć niewidzialne pozostaje. Dlatego warto pielęgnować w sobie takie wartości jak: miłość, życzliwość, uczynność, pogodę ducha, uczciwość, ale także cierpliwość, pokorę, czy skromność.

 3. Nasze cele

  Chcemy przywrócić ludziom Wiarę w Boga.

  Najważniejszym celem jaki przyświecał nam podczas organizowania działalności "miserere" jest rozpowszechnianie nauki Kościoła rzymskokatolickiego i pomoc w jej zrozumieniu. Chcemy zachęcić jak największą liczbę osób do zwrócenia się ku Bogu, do życia według bożych przykazań, do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła Katolickiego. Chrystus przyjmuje każdą zagubioną owieczkę z wielką radością, otaczając ją swoim miłosierdziem bo jak mówi "(...)w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia."

  Naszym zadaniem jest też podniesienie świadomości katolickiej wśród osób wierzących w Boga Wszechmogącego, ale niestety, łamiących prawa Dekalogu, zaniedbujących podstawowe obowiązki chrześcijanina w życiu prywatnym, rodzinnym, zawodowym i w życiu społeczności Kościoła.

  Promujemy taki obraz katolika, który z jednej strony strzeże swojej wiary i bezwzględnie przestrzega Bożych Przykazań, z drugiej zaś stawiając sobie za przykład Jezusa Chrystusa obdarza miłością każdego człowieka, nie odrzuca nikogo bez względu na jego poglądy, poczynania i wiarę. Jego cechy to miłość, miłosierdzie, pokój, życzliwość, uśmiech na co dzień, oraz wszelkie inne przejawy dobra. Zachęcamy wszystkich do podobnego spojrzenia na świat.

  Istotnym przedmiotem dzieła, którego się podjęliśmy jest propagowanie kultury chrześcijańskiej.

  Naszym ostatecznym celem jest przywrócenie ładu i porządku bożego w polskim narodzie. Ale zacząć musimy oczywiście od nas samych, od naszej rodziny i najbliższego otoczenia.

  Swoją działalność chcielibyśmy realizować także poprzez uczynki miłosierdzia, czyli niesienie pomocy materialnej (w miarę naszych możliwości) i duchowej wszystkim, którzy jej potrzebują.

Kategoria Karty