Charakter i podstawowe założenia witryny


 1. W kilku słowach... Najważniejsze w naszym życiu jest, aby w pełni zaakceptować wolę naszego Stwórcy i żyć zgodnie z Jego przykazaniami. O Bogu należy pamiętać zawsze i wszędzie, bo życie w harmonii z Bogiem - to życie w harmonii z samym sobą. I do takiego pojmowania świata chcielibyśmy zachęcić Cię na stronach tej witryny. Dla pełniejszego i łatwiejszego zrozumienia będziemy przywoływać ważne wydarzenia z historii Kościoła, posłużymy się fragmentami z Biblii, przykładami z życia świętych, znanymi objawieniami, cudownymi wydarzeniami i innymi świadectwami obecności Bożej w naszym życiu.
  Z czasem zrozumiesz, że Prawda głoszona przez Chrystusa jest wciąż aktualna, że pomaga w przezwyciężaniu problemów osobistych, rodzinnych, a także problemów XXI wieku, że pomimo wielu zawirowań losu wprowadza w Twoje życie wewnętrzny spokój i radość, a poprzez miłość do Boga odkryjesz prawdziwe oblicze miłości do drugiego człowieka. Zdobędziesz jeszcze jeden cenny dar, staniesz się świadkiem i uczestnikiem tajemnicy, o której słyszałeś, ale jej nie rozumiałeś. Ale to zależy już tylko od Ciebie, od Twojego zaangażowania, cierpliwości, pokory, od Twojej wiary...
 2. Charakter i podstawowe założenia witryny www.miserere.eu
  • portal o tematyce religijnej, zgodnej z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego,
  • podstawowym zadaniem witryny jest ewangelizacja poprzez: zapoznanie z wiarą w Boga Wszechmogącego, pomoc w jej zrozumieniu, zachęcanie do jej systematycznego pogłębiania oraz do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła Rzymskokatolickiego,
  • na przykładach z życia chrześcijan, poprzez biografie świętych i innych osób oddanych Bogu witryna odsłania wspaniałe arkana życia chrześcijańskiego, przepełnionego miłością i miłosierdziem, radością, otwartością, zrozumieniem, wewnętrznym spokojem i pokojem, dalekiego od zła pod każdą postacią,
  • adresowana jest do wszystkich ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy Boga nie znają lub się od Niego odsunęli oraz tych, których wiara jest płytka i bezowocna,
  • witryna ma charakter interaktywny; poruszamy tematy i problemy wiary swoich czytelników, publikujemy ich wypowiedzi oraz artykuły, zamieszczamy komentarze, udzielamy porad i wsparcia duchowego, udostępniamy materiały służące ewangelizacji, umożliwiamy zamieszczanie ogłoszeń, organizujemy konkursy; nad tą częścią serwisu sprawują pieczę osoby duchowne,
  • w celu realizacji postawionych sobie zadań duży nacisk kładziemy na informowanie o naszej działalności i witrynie internetowej w środkach masowego przekazu, na plakatach, ulotkach, poprzez bezpośredni kontakt z ludźmi oraz poprzez naszych czytelników i sympatyków.
 3. Podczas tworzenia serwisu zawsze będziemy pamiętać, że:
  • wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi i dlatego zawsze wszystkich traktujemy z szacunkiem należnym człowiekowi,
  • krytykę traktujemy jako jednoznaczne zanegowanie zła, natomiast nie skupiamy się na krytyce konkretnych osób, bo naszym celem nie jest wystawianie komukolwiek negatywnych opinii. Pamiętając o tym, że wszyscy jesteśmy grzeszni, propagujemy to, co jest dobre i pochodzi od Boga,
  • jest albo „tak”, albo „nie”,
  • Pan Bóg stworzył świat pełen miłości, piękna i radości i chce, aby takim był znowu. Zesłał nam swojego Syna, który wziął na siebie ciężar naszych grzechów. Nie pozwólmy, więc obarczać Go winą za nasze nieszczęścia i niepowodzenia. Od nas bowiem zależy w jakim świecie żyć będziemy,
  • zawsze bierzemy przykład z Chrystusa, świętych i błogosławionych - postaci, które opisujemy na łamach portalu – nasze cechy to miłość do drugiego człowieka, pokora, spokój, uśmiech na co dzień, cierpliwość i uprzejmość wynikające z serca, a nie z wyrachowania.


Cezary Mizera
w imieniu redakcji witryny
www.miserere.pl

Kategoria Karty