Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Najświętsze Serce Pana Jezusa

1. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa
, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

2. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, o cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje , da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię o łaskę...

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa
, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

3. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę...

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa
, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

O, Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki.

Święty Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

WITAJ KRÓLOWO, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, owe miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż! O, łaskawa, o, litościwa, o, słodka Panno Maryjo!

Każdego dnia Ojciec Pio odmawiał Koronkę i Modlitwę do Matki Bożej Pośredniczki Łask. Modlił się w ten sposób w intencji ludzi, którzy polecali się jego wstawiennictwu. Zalecał, by te dwie krótkie modlitwy odmawiać jako nowennę albo triduum we wszelkich potrzebach, zwłaszcza duchowych, a także w błaganiach o łaskę odzyskania zdrowia. Zachęcamy również wszystkich do codziennego ich odmawiania, w łączności duchowej z Ojcem Pio.

Czytelnia
Zobacz materiały powiązane z tym artykułem